Privacyverklaring

25-5-2018

Met deze privacyverklaring willen wij transparant zijn in persoonsgegevens die wij verwerken en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. MHZ slaat alleen persoonsgegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze (potentiële) klanten, partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen, zakelijke relaties en bezoekers van onze website.

(Potentiële) klanten

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. In het kader hiervan verwerken wij naast bedrijfsgegevens de volgende persoonsgegevens van contactpersonen binnen het bedrijf: naam, telefoonnummer, mailadres, functie en geslacht. De persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten bewaren wij tot uiterlijk 10 jaar na het laatste contact.

(Potentiële) leveranciers

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. In het kader hiervan verwerken wij naast bedrijfsgegevens de volgende persoonsgegevens van contactpersonen binnen het bedrijf: naam, telefoonnummer, mailadres, functie en geslacht. De persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten bewaren wij tot uiterlijk 10 jaar na het laatste contact.

Zakelijke relaties

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. In het kader hiervan verwerken wij naast bedrijfsgegevens de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, mailadres, functie en geslacht. De persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten bewaren wij tot uiterlijk 10 jaar na het laatste contact.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden of doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

Bezoekers van onze website

Cookies

Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na een bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies gebruikt worden voor onze website en met welk doel:

  • Functionele cookies
    Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert op uw apparaat.
  • Analytische cookies
    De analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen van bezoekersstatistieken. Zo krijgen wij inzicht in bijvoorbeeld het functioneren van de website, de wijze waarop bezoekers surfen en welke pagina’s het meest bezocht worden.

Google Analytics

MHZ maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en tijdsduur op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en de informatie valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Medewerkers van MHZ en Marotura kunnen bij deze persoonsgegevens. Marotura is een externe partij, waarmee MHZ een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. In het privacybeleid van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. MHZ heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Yandex

Voor de website van MHZ wordt gebruik gemaakt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. De medewerkers van Marotura kunnen bij deze persoonsgegevens. Marotura is een externe partij, waarmee MHZ een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. In het privacybeleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website inschrijven op de MHZ nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en producten. U kunt zich met uw e-mailadres inschrijven voor de nieuwsbrief, waarna u deze één keer in de twee weken ontvangt.. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven door middel van het klikken op een link in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Medewerkers van MHZ en Marotura kunnen bij deze persoonsgegevens. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacybeleid van MailChimp inzien.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, telefoonnummer en mailadres. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Medewerkers van MHZ en Marotura kunnen bij deze persoonsgegevens. Marotura is een externe partij en verzorgt onderhoud aan onze website. MHZ heeft met deze partij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen een jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Bel mij terug

Op de website kunt u met een contactformulier een terugbelverzoek doen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, telefoonnummer en mailadres. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Medewerkers van MHZ en Marotura kunnen bij deze persoonsgegevens. Marotura is een externe partij en verzorgt onderhoud aan onze website. MHZ heeft met deze partij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen een jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Offerte

Op de website kunt u een offerte aanvragen door het invullen van het betreffende contactformulier. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, telefoonnummer en mailadres. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Medewerkers van MHZ en Marotura kunnen bij deze persoonsgegevens. Marotura is een externe partij en verzorgt onderhoud aan onze website. MHZ heeft met deze partij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen een jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@mhzbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Ook als u een relatie van ons bent maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Voor de website maken wij ook gebruik van diverse externe partijen. Hierboven is per onderdeel beschreven aan welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verstrekt en met welk doel.

Ons ERP systeem is gekoppeld aan onze zusterorganisatie en machinefabriek Aerolift Industrials B.V.. De ontwerpen van Aerolift worden bij MHZ geproduceerd. Daarnaast verzorgd MHZ onderhoud en service voor de klanten van Aerolift. MHZ heeft met Aerolift een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MHZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.

MHZ heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen.

Wij  willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MHZ neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij voor de website gebruikt van encryptie door een SSL-layer. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, door middel van het sturen van een e-mail naar mail@mhzbv.nl of het contactformulier op onze website in te vullen.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen door het contactformulier op onze website in te vullen of een e-mail te sturen naar mail@mhzbv.nl.

Contactgegevens

MHZ B.V.

Janninksweg 1

7496 PT Hengevelde

Nederland

 

+31 547 333 305

mail@mhzbv.nl