Testen, testen en nog eens testen

Dat de machine goed functioneert bij oplevering is voor ons als producent en voor de eindgebruiker van groot belang. Daarom ondergaat iedere machine voor gebruik een uitvoerige Factory Acceptance Test (FAT). Op het moment van inbedrijfstellen weten wij zo zeker dat de machine mechanisch compleet is en werkt volgens de specificaties. Wanneer problemen worden geconstateerd tijdens de FAT, dan kunnen deze snel worden opgelost.

In de video ziet u een papiergrijper die een FAT ondergaat binnen onze machinefabriek. Het is de eerste machine uit een serie van drie. En hoewel de drie machines gebouwd worden aan de hand van dezelfde tekening, ondergaat iedere machine een eigen FAT. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat alle papiergrijpers doen waarvoor deze gebouwd zijn.