Preventiemedewerker MHZ

Bij het doornemen van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo hebben wij een preventiemedewerker in het bedrijf aangesteld. Deze medewerker gaat actief toezien op de veiligheid en gezondheid binnen onze machinefabriek. Bovendien gaat de preventiemedewerker aanbevelingen doen richting de directie om de veiligheid verder te bevorderen.

Aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de RIE